Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

DAV NORDIC leverer igen til højhastighedsjernbane

DAV NORDIC leverer igen til højhastighedsjernbane

DAV NORDIC har solidt fat i leverancerne til den nye højhastighedsjernbane. Jernbanen etableres på strækningen, København-Ringsted, og denne gang leverer DAV en lang række produkter og løsninger til strækningen Solrød-Ringsted.

23 broer med DAV autoværn

Der skal etableres 23 broer og 7 spunsstøttemure på strækningen. Til det leverer DAV 249 m broautoværn DAV H2/W2, 134 m rækværk på fodgængerbroer, 562 m banerækværk, 562 m ballastskot, 180 præfabrikerede punktfundamenter samt 108 m af det helt nye broautoværn, DAV H4b-W2, som er et særligt stærkt broautoværn. Det skal anvendes på M20 Vestmotorvejen, hvor jernbanen krydser motorvejen. Broautoværnet skal sikre, at den tunge trafik i tilfælde af en ulykke ikke falder ned på jernbanelegemet. Broautoværnet er crash testet efter de europæiske normer og lever op til kravene i EN 1317-2 og EN 1317-5.​

DAV leverer igen til Züblin A/S

DAV skrev sidste år kontrakt med Züblin på strækningen TP40, der strækker sig fra Ishøj til Solrød, og denne leverance er således en fortsættelse af samarbejdet.

Entreprisen udføres i 2015-2016.