Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

System Spengler - Typ 81

Betongskydd, Spengler typ 81 har en hög säkerhetsnivå.

Säkerhetsklassen är H2 och arbetsbredden från W1 enligt EN 1317-2.

​​

Anvendelse

Spengler typ 81 används till:

 • effektivt separera och säkra trafiken
 • optimalt skydd av arbetsområden på trafikerade vägar
 • för att skydda trafikanter mot kollision med fasta föremål som ligger nära banan
 • att främja trafiksäkerhet

​Flexibel lösning

 • vid planering och design av trafiksäkerhetssystem
 • genom leverans och installation
 • i kombination med andra typer av skydd
 • vid nivåskillnader mellan körfält
 • när du passerar andra anläggningar vid vägen
 • för reparationer och utbyten.

Säkerhet

 • hög chocknivå
 • minskade skador vid kollisioner
 • skydd av andra vägdelar
 • för trafikanter​

Argumenter

 • flexibla och avtagbara samt armerade betongelement med en vacker design
 • låg elementhöjd med en robust yta och lång livslängd
 • reparationsvänlig och enkelt att underhålla
 • hög nivå på leverantören
 • ekonomiskt försvarbart genom upphandling och reparationer​

Den kontinuerliga och kraftfulla förstärkningen, tillsammans med V-urtaget på toppen av elementet, erbjuder en optimal säkerhet för att säkerställa att det inte förekommer några frigjorda betong delar även vid kollisioner vid hög hastighet.