Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

Tillfällig kollisionsspjäll - Euro N-E-A-T®

Euro N-E-A-T® CRASH-systemet är en energiabsorberande kollisionsdämpare (kollisionsdämpare) för montering på tillfälliga vägarbeten, t.ex. genom transitöppningar i mitten eller på en farlig last.

Konstruktion och säkerhet

Själv strukturen utgörs av en icke-fångande stötdämpare och kan användas där det inte finns någon risk att fordonet utgör en fara för annan trafik efter en eventuell kollision. Själva konstruktionen erbjuder kollisionsskydd för hastigheter upp till 80 km/h (45 mph) och består av en unik struktur av aluminiumkomponenter vila innesluts i ett aluminiumskal som i sin tur tål både det hårda danska vädret och förändrade miljöförhållanden. De grundläggande komponenterna i konstruktionen utgörs av:

  • en aluminium modul som gjutits i ett stycke
  • stålövergångsstruktur och element för fäste
  • fästen för enkel fästning i slutet av betongbilar och trafikskydd
  • vridhjul för enkel placering och återställning till den initiala startpunkten

EuroNEAT-systemet väger endast 147 kg, är mycket kompakt och är nästan 3 meter långt.

EuroNEAT-systemet har integrerade hjul för att kunna forslas bort och kan monteras på mindre än 15 minuter  utan användning av specialverktyg eller annan tung utrustning.

Systemets kan även utrustas med en Chevron-skylt som i sig är vändbar för enkelriktad eller dubbelriktad trafik. EuroNEAT uppfyller NCHRP 350, testnivå 2 och uppfyller EN 1317-3-kriterierna för kollisionsdämpare.