Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

Type S20

Broarbets typ

S20Brake räcke används främst för mindre broar och vägar. Rail Denmark använder i stor utsträckning Bridge Rail S20 för underhåll av mindre broar tillika mindre trafikerade vägar. Dessutom används broräcket på broar med en svagare betongkonstruktion, där starkare räcken inte kommer att tillämpas.