Enter your registered email:
Indtast ny adgangskode:

Behandling af personoplysninger om kunder og samarbejdspartnere i DAV NORDIC

Som led i indgåelsen af en aftale om handel med DAV NORDIC produkter og ydelser, behandler DAV NORDIC en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

DAV NORDIC er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

DAV NORDIC, cvr.nr. 34991014, Tietgensvej 12, 8600 Silkeborg/Pilebækvej 5, 4632 Bjæverskov​Telefonnummer: 86 82 29 00, e-mail: info@davnordic.dk

Kunder og samarbejdspartnere

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at administrere dit kundeforhold, herunder i relation til levering af aftalte produkter og ydelser.

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte produkter og ydelser. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at optimere og udvikle nye produkter og ydelser.

Til brug opfyldelsen af aftalen med dig indsamler DAV almindelige personoplysninger om dig hos offentlige myndigheder m.m.

DAV vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til de relevante regler jf. bogføringsloven. Endvidere vil DAV opbevare dine personoplysninger, så længe vi finder det relevant for vort samarbejde. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på kun, at opbevare relevante oplysninger til fælles gavn, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

DAV nyhedsbrev

DAV udsender med jævne mellemrum nyhedsbreve med artikler, produkter og ydelser. DAV benytter servicen Maichimp med en ajourført liste der indeholder navn og mailadresse. Modtagere af disse mails kan til enhver tid framelde sig denne liste og vil fremefter ikke modtage DAV’s nyhedsbreve.

Registreredes rettigheder

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, DAV behandler om dig:

  • ​Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • ​Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • ​Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • ​Retten til indsigelse
  • ​Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at DAV ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.​